Bine ati venit !

Centrul de Cercetare si Prevenire a Bioterorismului este persoana juridica, romana, apolitica si non-profit, independenta de institutiile publice, de stat sau private, romane sau straine.

Scopul Asociatiei il reprezinta cercetarea si prevenirea bioterorismului, orice activitati conexe acestora precum si acordarea de consultanta de specialitate cu privire la situatii in care se presupune ca au fost folositi agenti patogeni pentru scopuri ostile, infractionale sau teroriste.
Pentru atingerea acestui scop, Asociatia fixeaza urmatoarele obiective:
a) Să reprezinte, să gestioneze, să apere şi să dezvolte activitatile de cercetare şi profesionale comune ale membrilor săi pentru scopul propus, incluzand dar fara a se limita la: promovarea si sustinerea unor propuneri si proiecte legislative in domeniul cercetarii si prevenirii bioterorismului, promovarea si sustinerea unor standarde minime de cercetare la fata locului, raspuns si gestiune a situatiilor de utilizare ilicita a agentilor patogeni, crearea si actualizarea unor baze de date statistice in domeniul  bioterorismului.;
b) Să initieze activitati proprii de interes comun pentru scopul propus, incluzand, dar fara a se limita la luari de pozitie, propuneri legislative, studii de piata, proiecte, seminarii, dezbateri, lucrari stiintifice, pentru promovarea cercetarii si prevenirii bioterorismului, in general;
c) Să informeze permanent membrii cu privire la initiativele si schimbarile legislative care au legatura cu activitatea de cercetare si prevenire a bioterorismului;
d) Sa informeze opinia publica despre natura si caracteristicile amenintarilor bioteroriste tinand cont de cerintele minime legale, pentru promovarea unei imagini complete si corecte a terorismului biologic si sa dezvolte in randul populatiei conceptul de cultura de securitate;
e) Să sprijine derularea tuturor activităţilor care au ca scop realizarea scopului Asociaţiei;
f) Să promoveze, sa colaboreze si sa întreţină relaţii cu Organizaţiile similare nationale si internaţionale, sa se afilieze la cele internationale de prestigiu şi să facă parte din organele reprezentative ale acestora;
g) Să sprijine delegaţiile, comisiile, comitetele si in general orice organizatii legal constituite care au obiective similare, încercând să le faciliteze cea mai bună desfăşurare a sarcinilor acestora;
h) Să creeze şi să stabilească servicii tehnice, economice, juridice, sociale sau de orice alt fel ce sunt convenabile sau necesare pentru buna desfăşurare, orientare şi apărare a intereselor colective ale Asociaţiei;
i) Să realizeze activităţile necesare sau convenabile pentru îndeplinirea scopului Asociatiei şi pentru apărarea intereselor legitime ale membrilor;
j) Sa initieze, sa deruleze si sa publice pentru membrii Asociatiei si/sau pentru societatea civila programe, proiecte, brosuri si studii pe suport de hartie si/sau electronic si/sau audio/video avand ca obiect cercetarea si prevenirea bioterorismului si promovarea acestora;
k) Sa instituie si sa acorde premii anuale membrilor sai si/sau personalitatilor din societatea civila, care s-au remarcat prin activitati deosebite si/sau prin promovarea si/sau cercetarea si prevenirea bioterorismului in general sau activitati conexe acestora, in particular;
l) Sa organizeze conferinte, seminarii si orice manifestari profesionale si/sau culturale pe care le va aprecia necesare pentru promovarea Asociatiei si pentru atingerea scopului acesteia ;
m) Să realizeze activităţi de training în legătură cu sau pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei.