Home » Resurse Utile » INTERPOL -Programul de prevenire a bioterorismului

INTERPOL -Programul de prevenire a bioterorismului

Primul pas în directia pregatirii fortelor politienesti pentru atacuri bioteroriste a fost organizarea la Lyon a primei conferinţe mondiale pe probleme de bioterorism, ale cărei discuţii esenţiale au fost prezentate anterior.

Concluziile generale ale conferinţei au definit următoarele priorităţi:


    Stabilirea unui program de training global şi a unui centru de resurse la nivelul Secretariatului General, la dispoziţia comunităţii de aplicare a legii, având INTERPOL ca agenţie conducătoare;
    Pregătirea de manuale de instruire şi ghiduri de investigaţie, distribuite global sau puse la dispoziţie pe website-ul organizaţiei, pentru descărcare on-line;
    Întărirea cooperării dintre lucrătorii din domeniul sănătăţii publice, vamă şi agenţiile de aplicare a legii, precum şi între organizaţiile internaţionale;
    Furnizarea de instruire regională pentru ţările care au nevoie de a-şi construi capacităţi de răspuns la un incident bioterorist (în acest sens, trei grupuri de lucru sunt prevăzute pentru poliţiile din Africa, cele două Americi şi Asia);
    Crearea unui Ghid de Răspuns la Incident cu instrucţiuni specifice pe linie de bioterorism;
    Punerea la dispoziţie pe site-ul securizat al organizaţiei a informaţiilor legate de bioterorism precum şi a legăturilor către alte site-uri.
Această primă fază a programului global al INTERPOL a fost încheiată în 2006, cu rezultate spectaculoase: 240 ofiţeri instruiţi din 94 ţări – în comparaţie cu 120 planificaţi la începutul programului; chestionarele completate de participanţi au arătat că 70% dintre aceştia nu au mai participat anterior la vreun program de instruire, mai mult de 90% au considerat conţinutul instruirii ca foarte folositor; mai puţin de 20% au considerat ţările din care proveneau destul de bine pregătite pentru incidente biologice; absenţa legislaţiei cu relevanţă în domeniul prevenirii, investigării şi combaterii bioterorismului a fost identificată ca un impediment serios în exercitarea atribuţiunilor de poliţie în acest domeniu. Ghidul de Răspuns la Incidente Bioteroriste a fost tradus în cele patru limbi oficiale ale INTERPOL şi publicat pe site. Ca o recunoaştere a calităţii datelor conţinute şi utilităţii lui practice, ghidul a fost tradus de specialişti chinezi în chineză iar de ofiţeri italieni în italiană. Totodată, Biroul Federal de Investigaţii a solicitat autorizaţie pentru tipărirea a 20.000 de exemplare pentru difuzarea acestuia în toate birourile regionale ale FBI, Agenţia pentru Protecţia Mediului a solicitat 700 de exemplare, poliţia austriacă a solicitat 75 de exemplare şi lista poate continua. În acelaşi registru, pagina de web a bioterorismului a crescut ca număr de vizite de la 700 la 25.000 pe zi în doi ani de zile.

Articol postat de: Adrian Baciu / 2011-06-01
 

Documente